hiva-network.com

 روتر های شبکه cisco:

سيسکو يکی از معتبرترين توليد کنندگان روتر و سوئيچ در سطح جهان است که از محصولات آن در مراکز شبکه ای متعددی استفاده می گردد. اين شرکت تا کنون مدل های متعددی  از روترها را با قابليت های مختلفی توليد نموده است. سری 1600، 2500 و 2600، متداولترين نمونه در اين زمينه می باشند. روترهای توليد شده توسط اين شرکت از سری  600 شروع و تا سری 12000 ادامه می يابد (در حال حاضر). شکل زير برخی از نمونه های موجود را نشان می دهد:

2600

سری 2600

12000

سری 12000

تمامی تجهيزات فوق، نرم افزار خاصی را با نام Internetwork Operating System و يا IOS اجراء می نمايند. IOS، هسته روترها و اکثر سوئيچ های توليد شده توسط سيسکو، محسوب می گردد. اين شرکت با رعايت اصل مهم سازگاری که از آن به عنوان يک استراتژی مهم در توليد و با نام  Cisco Fusion، نام برده می شود، قصد دارد محصولات خود را بگونه ای توليد نمايد که تمامی دستگاههای سيسکو يک سيستم عامل يکسان را اجراء نمايند.

cisco router 01

 cisco router 02

تبلیغات شما :

هر جای ایران که هستید...
ما پشتیبان و مشاور شما هستیم...

 

سامانه مشاوره و پشتیبانی

سازمان ها و ادارات ...

کارخانه ها و شرکت ها ...

 

تا راه اندازی و نگهداری از

سرویس های شبکه شما ...

با ما در تماس باشید ...

 

تلفن: 33241269-13

تلفن: 33260041-13

ایمیل: info@hiva-network.com

محصول ویژه برای شما

در جستجوی محصول آموزشی خاصی هستید اما هرچه جستجو می کنید آن را نمی یابید ؟

به ما بگویید...