hiva-network.com

نگهدارنده کابل:

نگهدارنده کابل قابلیت نصب افقی در رک را دارد و جهت مدیریت پچ کورد ها در رک می باشد.

نگهدارنده کابل 5 حلقه

CABLE MNAGEMENT 02

نگهدارنده کابل 12 حلقه

CABLE MNAGEMENT 03

نگهدارنده کابل 24 حلقه

تبلیغات شما :

هر جای ایران که هستید...
ما پشتیبان و مشاور شما هستیم...

 

سامانه مشاوره و پشتیبانی

سازمان ها و ادارات ...

کارخانه ها و شرکت ها ...

 

تا راه اندازی و نگهداری از

سرویس های شبکه شما ...

با ما در تماس باشید ...

 

تلفن: 33241269-13

تلفن: 33260041-13

ایمیل: info@hiva-network.com

محصول ویژه برای شما

در جستجوی محصول آموزشی خاصی هستید اما هرچه جستجو می کنید آن را نمی یابید ؟

به ما بگویید...