hiva-network.com

آداپتور فیبر نوری:

تجهیزات کوچکی می باشند که اغلب برای اتصال کابل های فیبر نوری به هم استفاده می شوند که به آنها کوپلر فیبر نوری نیز گفته می شود.

آداپتور سینگل مود:SC

fibre adapter 01آداپتور مالتی مود فیبر نوری :LC 

fibre adapter 02
آداپتور مالتی مود LC به LCفیبرنوری دی-لینک  

fibre adapter 03

آداپتور سینگل مود سیمپلکس کانکتور LC به LC فیبرنوری

fibre adapter 04
آداپتور پنل فیبر نوری:

آداپتور پنل فیبر نوری 6 پورت کانکتور LC

 fibre adapter 05

آداپتور پنل فیبر نوری 3 پورت کانکتور SC

fibre adapter 06

آداپتور :FC

fibre adapter 07

آداپتور :ST

fibre adapter 08

آداپتور :DIN

fibre adapter 09

آداپتور سیمپلکس و داپلکس:

fibre adapter 10          

تبلیغات شما :

هر جای ایران که هستید...
ما پشتیبان و مشاور شما هستیم...

 

سامانه مشاوره و پشتیبانی

سازمان ها و ادارات ...

کارخانه ها و شرکت ها ...

 

تا راه اندازی و نگهداری از

سرویس های شبکه شما ...

با ما در تماس باشید ...

 

تلفن: 33241269-13

تلفن: 33260041-13

ایمیل: info@hiva-network.com

محصول ویژه برای شما

در جستجوی محصول آموزشی خاصی هستید اما هرچه جستجو می کنید آن را نمی یابید ؟

به ما بگویید...