hiva-network.com

کارگاه تخصصی شبکه - هیوا شبکه

معرفی دوره Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 با کد آزمون 740-70

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

از سپتامبر 2016 دوره ی جدید MCSA 2016 از سمت مایکروسافت ارائه شد و برای اخذ مدرک MCSA 2016 لازم به گذراندن سه دوره با کد آزمون 740-70  ، 741-70 و 742-70 هستیم .
در این مطلب به معرفی اولین دوره از MCSA 2016 میپردازیم .


سرفصل هایInstallation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workloads

Module 2: Configuring local storage

Module 3: Implementing enterprise storage solutions

Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication

Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines

Module 6: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers

Module 7: Overview of high availability and disaster recovery

Module 8: Implementing and managing failover clustering

Module 9: Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines

Module 10: Implementing Network Load Balancing

Module 11: Creating and managing deployment images

Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations

جزئیات هریک از فصل ها و ماژولهای دوره 740-70

فصل1

Module 1: Installing, upgrading, and migrating servers and workloads

در این فصل چگونگی راه اندازی و آماده سازی nano server و server core ،  چگونگی ارتقاء و انتقال رول ها و کارهای سرور و همچنین درمورد مدل های فعالسازی و activation  براساس محیط کاری  توضیح داده میشود .

درسهای فصل اول:

معرفی ویندوز سرور 2016
آماده سازی و نصب nano server و server core
آماده سازی برای ارتقا سرور و انتقال
انتقال رول ها و حجم کاری از سروری به سرور دیگر
مدلهای Activation سرور

کارگاههای عملی فصل اول:

پیاده سازی Nano server
تکمیل وظایف بعد از نصب بر روی Nano server
انجام remote management

بعد از اتمام این فصل دانشجو توانایی های زیر را کسب خواهد کرد:

انتخاب ورژن درست ویندوز سرور 2016 بر اساس سازمان و تعریف روشهای نصب و همچنین شناخت با ویژگی های جدید ویندوز سرور 2016
آماده سازی و نصب Nano server  و Server Coreآشنایی و شناخت روشهای ارتقا و مهاجرت و انتقال نقش ها و انتخاب بهترین روش  و شناخت ابزارهای مناسب
انتقال رول ها بین سرور ها و دومین ها و Forest
انتخاب روش مناسب برای Activation بر اساس شرایط سازمانی

فصل2

Module 2: Configuring local storage

در این فصل مدیریت Disk ها و  Volume  ها در ویندوز سرور 2016 آموزش داده خواهد شد .

سرفصل های فصل دوم:

مدیریت دیسک ها در ویندوز سرور 2016
مدیریت Volume  ها در ویندوز سرور 2016

کارگاههای عملی فصل دوم:

ساخت و مدیریت هارد دیسک مجازی با استفاده از ابزار Powershell
تبدیل هارد دیسک مجازی از vhd. به vhdx.
تغییر اندازه و سایز دیسک ها

بعد از اتمام این فصل دانشجو توانایی های زیر را کسب خواهد کرد:

مدیریت دیسک ها در ویندوز سرور 2016
مدیریت Volume   ها در ویندوز سرور 2016

فصل3

Module 3: Implementing enterprise storage solutions

در این فصل به معرفی انواع منابع ذخیره سازی از جمله DAS ، NAS و SAN پرداخته میشود و مطالب این فصل کمک میکند تا شما درک بهتری از iSNS پیدا کنید ، همچنین در این فصل  تفاوت های Fiber Channel ، iSCSI و FCoE بیان میشود و مباحث Sharing هم مورد بررسی قرار می گیرد .


سرفصل های فصل سوم:
تعریف و آشنایی با منابع ذخیره ساز در شبکه : DAS , SAN , NAS
 مقایسه بین Fiber channel , iSCSI , FCoE
درک مفاهیم iSNS و  Data Center Bridging و MPIO
پیکربندی Sharing در ویندوز سرور 2016

کارگاههای عملی فصل سوم:
طراحی پیش نیازهای منابع ذخیره ساز ( storage)
پیکربندی iSCSI storage
پیکربندی و مدیریت ساختار به اشتراک گذاری (sharing)


بعد از اتمام این فصل دانشجو توانایی های زیر را کسب خواهد کرد:


تعریف درست و جامع منابع ذخیره سازی : DAS , SAN , NAS
 مقایسه بین Fiber channel , iSCSI , FCoE
پیکربندی SMB و NFS با استفاده از کنسول server manager و Powershell

فصل4

Module 4: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication

در این فصل به چگونگی مدیریت و پیاده سازی فضای ذخیره سازی پرداخته میشود .

سرفصل های فصل چهارم:


اجرا و ایجاد فضای ذخیره سازی
مدیریت فضای ذخیره سازی
اجرای حذف داده های تکراری (data Deduplication)

کارگاههای عملی فصل چهارم:


ساختن فضای ذخیره سازی
فعالسازی و پیکربندی storage tiering

بعد از اتمام این فصل دانشجو توانایی های زیر را کسب خواهد کرد:


اجرا و ایجاد فضای ذخیره سازی
مدیریت فضای ذخیره سازی
اجرای حذف داده های تکراری (data Deduplication) با استفاده از کنسول server manager و Powershell

فصل5

Module 5: Installing and configuring Hyper-V and virtual machines

در این فصل مروری بر مفاهیم Hyper-v می کند و درباره چگونگی پیکربندی ، مدیریت  و نصب هایپروی توضیح میدهد.


سرفصل های فصل پنجم:


مروری بر Hyper-v
نصب
Hyper-v
پیکربندی منابع ذخیره سازی بر روی سرورهای میزبان Hyper-v
پیکربندی بحث networking در Hyper-v
پیکربندی ماشین های مجازی در Hyper-v
مدیریت ماشین های مجازی در Hyper-v


کارگاههای عملی فصل بنجم:


نصب رول Hyper-v
پیکربندی تنظیمات Hyper-v

ساخت ماشین های مجازی در Hyper-v
مدیریت ماشین های مجازی با windows powershell


بعد از اتمام این فصل دانشجو توانایی های زیر را کسب خواهد کرد:


تعریف Hyper-v و مفاهیم مجازی سازی
آماده سازی های اولیه برای نصب Hyper-v
پیکربندی storage  در   Hyper-v host servers
پیکربندی networking  در Hyper-v
پیکربندی ماشین های مجازی در Hyper-v
انتقال ماشین های مجازی از یک سرور فیزیکی به سرور فیزیکی دیگر با استفاده از کنسول server manager  و windows powershell


فصل6

Module 6: Deploying and managing Windows Server and Hyper-V containers

در این فصل مروری بر container  های ویندوز سرور 2016 صورت میگیرد و در انتها به نصب و پیکربندی و مدیریت hyper-v containers در ویندوز سرور 2016 پرداخته میشود .

سرفصل های فصل ششم:


مروری بر container های ویندوز سرور 2016
راه اندازی ویندوز سرور و هایپر وی
نصب و مدیریت و پیکربندی container ها

 

کارگاههای عملی فصل ششم:

نصب ، پیکربندی و مدیریت container ها در ویندوز سرور  2016  به وسیله ویندوز powershellنصب ، پیکربندی و مدیریت container  های ویندوز سرور با استفاده از Docker

بعد از اتمام این فصل دانشجو توانایی های زیر را کسب خواهد کرد:

توانایی توضیح دادن  درباره هدف container های ویندوز سرور و هایپروی
نصب و پیکربندی و مدیریت هایپر وینصب و مدیریت container ها

فصل7

Module 7: Overview of high availability and disaster recovery

در این فصل درباره high availability  ، business continuty , disaster recover مروری میشود و راه حلی هایی در این باره ارائه خواهد شد به علاوه در این فصل درباره نحوه ی backup  و  restore کردن در ویندوز سرور 2016 به وسیله ی ویندوز پاورشل و ویزاردی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت درباره  high availability  , failover clustering بحث و بررسی خواهد شد .

سرفصل های فصل هفتم:

تعریف سطوح دسترس پذیری - high availability
برنامه ریزی و طراحی راه حل هایی دسترس بودن و جلوگیری از دست رفتن برای ماشین های مجازی هایپروی
bsckup  و restore سیستم عامل و داده ها در ویندوز سرور 2016
بحث high availability  در failover clustering

کارگاههای عملی فصل هفتم:

انجام و ارائه راه حلهایی برای high availability و disaster recovery
پیاده سازی انتقال منابع ذخیره سازی
پیاده سازی بکاپ هایی از hyper -v

بعد از اتمام این فصل دانشجو توانایی های زیر را کسب خواهد کرد:

تعریف درست از بحثهای high availability , business continuty , disaster recovery
طراحی راه حلهایی برای high availability و  disaster recovery  برای ماشین های هایپر وی
backup  و restore هاست هایپروی ، ماشین های مجازی ، AD DS ، file service  و web server  به وسیله server backup
تعریف درستی از high availability  با failover clustering در ویندوز سرور 2016

فصل8

Module 8: Implementing and managing failover clustering

در این فصل مباحث طراحی ، ساخت ، پیکربندی ، پشتیبانی و خطایابی سرویس failover clustering مورد بررسی قرار میگیرد و همچنین  پیاده سازی site high availability با strech clustering انجام خواهد شد .

سرفصل های فصل هشتم:

برنامه ریزی برای failover clustering
ساخت و پیکربندی یک failover clustering جدیدپشتیبانی از failover clustering
خطایابی یک failover clustering
پیاده سازی site high availability با stretch clustering

کارگاههای عملی فصل هشتم:

ساخت failover clustering
تاییدتنظیمات qoroum و افزودن Node
خارج کردن یک نود و تایید تنظیمات qoroum
تغییرات در qoroum از disk witness
اضافه و حذف کردن دیسک از cluster

بعد از اتمام این فصل دانشجو توانایی های زیر را کسب خواهد کرد:

درک درست و تعریف صحیح از پیش نیازهای ساختاری faiover custer
ساخت و تعریف یک failover cluster  جدید
مشاهده و پشتیبانی از یک failover cluster
خطایابی failover cluster با استفاده از ابزاری های مختلف نظیر performance monitor  ، event viewer , windows powershell
پیکربندی و پیاده سازی یک stretch cluster

فصل9

Module 9: Implementing failover clustering for Hyper-V virtual machines

در این فصل درباره اهمیت failover cluster  در hyper-v ، چگونگی انتقال ماشین های مجازی بین سرور های مختلف  و چگونگی محافظت ازآنها بحث و بررسی خواهد شد .

سرفصل های فصل نهم:

مروری بر integrating hyper-v در ویندوز سرور 2016 با failover clustering
پیاده سازی و پشتیبانی از ماشین های مجازی هایپر وی با failover clustering

کارگاههای عملی فصل نهم:

پیکربندی یک failover clustering در هایپروی
پیکربندی مبحث high availability برای ماشینهای مجازی

بعد از اتمام این فصل دانشجو توانایی های زیر را کسب خواهد کرد:

توضیح بحث انتقال در هایپر وی ویندوز سرور 2016
پیاده سازی و پشتیبانی ماشین های مجازی بر روی failover clustering
تعریف و توضیح و پیکربندی network health protection

فصل10

Module 10: Implementing Network Load Balancing

در این فصل در باره NLB cluster  صحبت میشود و همچنین طراحی ، راه اندازی از NLB cluster مورد بررسی قرار میگیرد.

سرفصل های فصل دهم:

مروری بر NLB cluster
پیکربندی NLB cluster
برنامه ریزی برای پیاده سازی NLB cluster

کارگاههای عملی فصل دهم:

پیاده سازی یک NLB cluster
پیکربندی و مدیریت یک NLB cluster
اعتبار سنجی بحث high availabiliry در NLB cluster

بعد از اتمام این فصل دانشجو توانایی های زیر را کسب خواهد کرد:

تعریف NLB cluster و نحوه یکار کرد آن
پیکربندی و مدیریت NLB cluster
توضیح ملاحظات NLB cluster

فصل11

Module 11: Creating and managing deployment images

در این فصل درباره ساختار نصب image  ، نحوه ی ساخت ، مدیریت نصب  به وسیله ی MDT و .. صحبت خواهد شد و مورد بعدی که مورد بررسی قرار میگیرد بحث پیش نیازهای سازمانی برای مجازی سازی سرور است.

سرفصل های فصل یازدهم:

معرفی اجرا و نصب Image
ساخت و مدیریت image با استفاده از  MDT
محیط های مختلف ماشین های مجازی برای حجم کاری مختلف

کارگاههای عملی فصل یازدهم:

نصب و پیکربندی MDT
ساخت و نصب Image

بعد از اتمام این فصل دانشجو توانایی های زیر را کسب خواهد کرد:

توضیح هدف نصب image و آشنایی با ابزارهای آن و پشتیبانی کردن
پیاده سازی و مدیریت نصب ایمیج از طریق MDT
ارزیابی نیازمندی های سازمان برای بحث server virtualization

فصل12

Module 12: Managing, monitoring, and maintaining virtual machine installations

در این ماژول درباره سرویس WSUS صحبت میکند ، چگونگی مدیریت update  ها و چگونگی استفاده از  performance monitor و راهکارهای استفاده از ویندوز پاورشل و ابزارهای مونیتوریگ در ویندوز سرور 2016  و ...

سرفصل های فصل دوازدهم:

مروری بر WSUS و گزینه های نصب آن
پروسه ی به روز رسانی با WSUS
مروری بر powershell DSC
مروری بر ابزارهای مونیتورینک ویندوز سرور 2016
استفاده از performance monitor
مروری بر monitor event log

کارگاههای عملی فصل دوازدهم:

راه اندازی WSUS
پیکربندی تنظیمات update
تصویب و نصب update  ها از طریق WSUS
ایجاد یک performance baseline
شناسایی منابع ایجاد مشکل
دیدن و پیکربندی event log  به صورت متمرکز

بعد از اتمام این فصل دانشجو توانایی های زیر را کسب خواهد کرد:

توصیف هدف WSUS و پیشنیازهای راه اندازی آن
مدیریت پروسه ی به روز رسانی با WSUS
توصیف هدف و مزایای windows powershell DSC
توصیف ابزارهای monitoring موجود در ویندوز سرور 2016
توصیف نحوه ی عملکرد performance monitor
توصیف نحوه ی عملکرد event log

در انتها

بعد از اتمام این دوره دانشجو توانایی های زیر را کسب خواهد کرد:

1. آماده سازی و نصب Nano server  و server Core و برنامه ریزی برای استراتژی ها ارتقا و مهاجرت و انتقال رول ها و نقش ها بین سرورها
2. توصیف انواع منابع ذخیره سازی شامل فرمت partition table ، دیسکهای dynamic و Basic ، مبحث File system  ،  بحث Virtual hard disk ، درایورهای سخت افزارها و توصیف نحوه ی مدیریت دیسک ها و Volume  ها
3. توصیف راه های منابع ذخیره سازی برای سازمان ها و انتخاب بهترین شیوه بر اساس شرایط
4.راه اندازی و مدیریت فضای ذخیره سازی و بحث Data deduplication
5. نصب و پیکربندی Hyper-v
6. نصب و راه اندازی و مدیریت Hyper-v containers
7. توصیف بحثهای High availability  و Disaster recovery  در ویندوز سرور 20168. برنامه ریزی ، ساخت و مدیریت failover clustering
9. پیاده سازی Failover clustering برای ماشین های مجازی Hyper-v
10. پیکربندی NLB و برنامه ریزی برای آن
11. ساخت و مدیریت بحث Image  ها
12. مدیریت و مونیتور و پشتیبانی از ماشین های مجازی

آزمون دوره

موارد آزمون دوره 740-70:

1. Install windows server in host and compute enviroment (10-15%)

2. Implement storage solutions (10-15%)

3. Implement hyper-v (20-25%)

4. Implement windpws containers (5-10%)

5.Implement high availability (30-35%)

6. maintain and monitor server enviroments (10-15%)

                                           twitter.com/hivanetwork                           https://www.instagram.com/Hiva.Network/       


دوره های جدید

 

تجهیزات شبکه

هر جای ایران که هستید...
ما پشتیبان و مشاور شما هستیم...

 

سامانه مشاوره و پشتیبانی

سازمان ها و ادارات ...

کارخانه ها و شرکت ها ...

 

تا راه اندازی و نگهداری از

سرویس های شبکه شما ...

با ما در تماس باشید ...

 

تلفن: 33241269-13

تلفن: 33260041-13

ایمیل: info@hiva-network.com

محصول ویژه برای شما

در جستجوی محصول آموزشی خاصی هستید اما هرچه جستجو می کنید آن را نمی یابید ؟

به ما بگویید...