hiva-network.com

کارگاه تخصصی شبکه - هیوا شبکه


معرفی دوره Installing and Configuring Windows Server 2012

Installing and Configuring Windows Server 2012

 اولین دوره از MCSA 2012 دوره ی Installing and Configuring Windows Server 2012 است . که مجموعه ای از مهارت های بسیار مهم در این دوره توصیح داده شده است شامل : پیاده سازی ، مدیریت و پشتیبانی از سرویسهایی است که در ویندوز سرور 2012 قرار دارد .

سرفصل های دوره Installing and Configuring Windows Server 2012

Module 1: Deploying and Managing Windows Server 2012

Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services

Module 3: Managing Active Directory Domain Services Objects

Module 4: Automating Active Directory Domain Services Administration

Module 5: Implementing IPv4

Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol

Module 7: Implementing DNS

Module 8: Implementing IPv6

Module 9: Implementing Local Storage

Module 10: Implementing File and Print Services

Module 11: Implementing Group Policy

Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects

Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

فصل1

Module 1: Deploying and Managing Windows Server 2012

در این ماژول کارآموزان با Edition های مختلف Windows Server 2012 و ابزارهای مدیریتی (Management Tools) جدید آن آشنا می شوند. همچنین در این مبحث به چگونگی نصب windows server 2012، چگونگی اجرای Post-Deployment Task ها و اجرای چند Task مدیریتی ساده پرداخته می شود.

درس ها:

 • آشنایی کلی با Widows server 2012
 • نصب ویندوز سرور 2012
 • پیکربندی Post-Installation برای ویندوز سرور 2012
 • آشنایی کلی با مدیریت ویندوز سرور 2012
 • معرفی و آشنایی با Windows PowerShell

کارگاه: Deploy و Manage کردن ویندوز سرور 2012

پس از پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       توصیف ویندوز سرور 2012

2-      نصب ویندوز سرور 2012

3-     اجرای پیکربندی های post-installation برای ویندوز سرور 2012

4-     توصیف ابزار های مدیریتی(management tools) در درسترس در ویندوز سرور 2012

5-     اجرای چند administrative Task ساده با استفاده از Powershell

فصل2

Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services

این ماژول ساختار کلی Active Directory Domain Services یا AD DS و اجزا و کامپوننت های گوناگون آن مانند Forest، domain و OU را پوشش می دهد. همچنین یک دید کلی در مورد Domain Controller ها به ما می دهد. علاوه بر این ما را با گزینه ها و انتخاب های در دسترس در ویندوز سرور 2012 برای نصب AD DS آشنا می کند.

درس ها:

 • آشنایی کلی با AD DS
 • آشنایی کلی با Domain Controller
 • نصب یک Domain Controller

کارگاه: نصب Domain Controller

پس از پایان این ماژول کارآموز قادر خواهد بود:

1-       ساختار کلی AD DS را توصیف کنید

2-      هدف Domain Controller را توضیح دهد

3-     یک Domain Controller را نصب کند

فصل3

Module 3: Managing Active Directory Domain Services Objects

در این ماژول یاد می گیرید چگونه User account ها و computer account ها را مدیریت کنید. همچنین چگونگی مدیریت Device های مختلفی که توسط کارمندان استفاده می شود. همچنین در این ماژول یاد می گیرید چطور با مدیریت گروه ها (group)، یک شبکه Enterprise را مدیریت کنید و چگونه Task های مدیریتی را به user ها و group های دارای صلاحیت واگذار کنید(delegation) .

درس ها:

 • مدیریت user account ها
 • مدیریت group ها
 • مدیریت computer account ها
 • واگذاری اختیارات مدیریتی

کارگاه: مدیریت object ها در Active Directory Domain Services

پس از پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       مدیریت user ها با ابزارهای GUI

2-      مدیریت group ها با ابزارهای GUI

3-     مدیریت computer account ها

4-     Delegate کردن Permission ها برای مدیریت AD DS

فصل4

Module 4: Automating Active Directory Domain Services Administration

در این ماژول یاد می گیرید چگونه با استفاده از ابزار های Command-line ای و Windows PowerShell مدیریت AD DS را به صورت خودکار در بیاورید. در این ماژول ابزارهای خط فرمانی و فرمان های مختلفی از PowerShell را می آموزید و یاد می گیرید چطور از آن ها برای Modify کردن Object ها به صورت گسترده یا Bulkاستفاده کنید.

درس ها:

 • استفاده از Command-line Tools برای مدیریت AD DS
 • استفاده از Windows PowerShell برای مدیریت AD DS
 • اجرای عملیات گسترده و دسته ای (Bulk Operations) با Windows PowerShell

کارگاه: خودکار سازی مدیریت AD DS با استفاده از Windows PowerShell

پس از پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       ابزار های خط فرمانی را برای مدیریت AD DS به کار ببرید.

2-      از cmdlet های Windows PowerShell برای مدیریت AD DS استفاده کنید.

3-     به کمک Windows PowerShell عملیات دسته ای انجام دهید.

فصل5

Module 5: Implementing IPv4

این ماژول به IPv4 به عنوان پروتکلی که هم در اینترنت و هم در شبکه های محلی استفاده می شود، می پردازد. در این ماژول کارآموز یاد می گیرد چگونه ساختار آدرس دهی IPv4 را پیاده سازی کند و چگونه خطاهای ارتباطی در شبکه را شناسایی و رفع کند. علاوه بر این چگونگی تخمین و شناسایی خطاهای مرتبط با شبکه در این ماژول پوشش داده می شود.

درس ها:

 • آشنایی کلی با TCP/IP
 • درک ساختار آدرس دهی در IPv4
 • Subnetting و Supernetting
 • پیکربندی و خطایابی IPv4

کارگاه: پیاده سازی IPv4

پس از پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       مدل TCP/IP را توصیف کنید

2-      ساختار آدرس دهی IPv4 را در سیستم توصیف کنید.

3-     Subnet mask درست را که برای Subnetting و Supernetting ضروری است، تشخیص دهید.

4-     پیکربندی IPv4 و خطایابی ارتباطات مبتنی بر IPv4 را انجام دهید.

فصل6

Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol

این ماژول با نصب و Deploy کردن، پیکربندی و خطایابیRole و نقش DHCP Server، به پشتیبانی و Troubleshooting یکی از سرویس های زیرساختی شبکه مبتنی بر ویندوز سرور می پردازد.

درس ها:

 • آشنایی کلی با DHCP Server Role
 • پیکربندی Scope در DHCP
 • مدیریت پایگاه داده DHCP
 • ایمن سازی و مانیتور کردن DHCP Server Role

کارگاه: پیاده سازی DHCP

پس از پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       DHCP Server Role را تشریح کنید.

2-      Scope های DHCP را پیکربندی و Config کنید.

3-     پایگاه داده DHCP را مدیریت کنید.

4-     DHCP Server Role را ایمن و مانتور کنید.

فصل7

Module 7: Implementing DNS

این ماژول به مبحث Name Resolution برای کلاینت ها و سرور های ویندوزی می پردازد. همچنین در این ماژول نصب و پیکربندی سرویس DNS Server و کامپوننت های آن می پردازد.

درس ها:

 • Name Resolution برای کلاینت ها و سرورهای ویندوزی
 • نصب DNS Server
 • مدیریت zone ها در DNS

کارگاه: پیاده سازی DNS Server

پس از پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       Name Resolution را برای کلاینت ها و سرورهای ویندوزی توضیح دهید.

2-      DNS Server را نصب و مدیریت کنید.

3-     Zone های DNS را مدیریت کنید.

فصل8

Module 8: Implementing IPv6

در این ماژول در مورد Feature ها و لزوم استفاده از IPv6 بحث می شود و اینکه چگونه IPv6 بر شبکه های IPv4 تاثیر می گذارد، چگونه شبکه های IPv4 و IPv6 به کمک تکنولوژی های مختلف Transition با هم ترکیب می شوند.

درس ها:

 • ·آشنایی کلی با IPv6
 • ·همزیستی با IPv4
 • ·تکنولوژی های Transition در IPv6

کارگاه: پیاده سازی IPv6

پس از پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       Feature ها و لزوم استفاده از IPv6 را توضیح دهید.

2-      ساختار آدرس دهی IPv6 را توصیف کنید.

3-     همزیستی IPv6 با IPv4 را توضیح دهید.

4-     تکنولوژی های Transition در IPv6 را توضیح دهید.

فصل9

Module 9: Implementing Local Storage

این ماژول به معرفی چندین تکنولوژی در رابطه با Storage ها می پردازد و این که چگونه می توان راه کارهای مرتبط با Storage ها را ویندوز سرور 2012 پیاده سازی کرد و چطور می توان از Feature جدید Storage Spaces در آن بهره برد. قابلیتی که این امکان را فراهم می کند تا بتوان چندین Disk را با هم درون Pool ها ترکیب کرد تا بتوان مدیریتی آسان تر پیکربندی کرد.

درس ها:

 • آشنایی کلی با Storage ها
 • مدیریت Disk ها و Volume ها
 • پیاده سازی Storage Spaces

کارگاه: پیاده سازی Local Storage

پس از پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       تکنولوژی های مختلف Storage ها را توصیف کنید.

2-      چگونگی مدیریت Disk ها و Volume ها را تشریح کنید.

3-     چگونگی پیاده سازی Storage Space را تشریح کنید.

فصل10

Module 10: Implementing File and Print Services

این ماژول به چگونگی مدیریت کردن File and print resources به کمک ویندوز سرور 2012 می پردازد. این که چگونه امنیت File ها و Folder ها را تامین کنیم، چگونه از نسخه قبلی file ها و folder ها به کمک shadow copy ها محافظت کنیم و چطور به کمک سرویس جدید Work Folders role به پرسنل امکان دسترسی از راه دور به file های سازمان را بدهیم. همچنین در این ماژول feature های جدیدNetwork Printing که به مدیریت محیط های print تحت شبکه کمک می کند، پرداخته می شود.

درس ها:

 • ایمن سازی file ها و folder ها
 • محافظت از file ها و folder های share شده با استفاده از Shadow Copies
 • پیکربندی Work Folders
 • پیکربندی Network Printing

کارگاه: پیاده سازی File and Print Services

پس از پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       file ها و folder های share شده را ایمن کنید

2-      از file ها و folder های share شده به کمک Shadow Copies محافظت کنید.

3-     سرویسNetwork Folders role را پیکربندی کنید.

4-     Network printing را پیکربندی کنید.

فصل11

Module 11: Implementing Group Policy

این ماژول یک دید کلی در مورد Group Policy فراهم می کند و به جزئیات چگونگی پیاده سازی Group Policy می پردازد.

درس ها:

 • آشنایی کلی با Group Policy
 • پردازش Group Policy
 • پیاده سازی Central Store برای Administrative Templates

کارگاه: پیاده سازی Group Policy

پس از پایان این ماژول قادر خواهید بود:

 • Group Policy Object یا GPO ایجاد کرده و آن را مدیریت کنید.
 • پردازش Group Policy را توصیف کنید.
 • یک Central Store برای Administrative Templates پیاده سازی کنید.

فصل12

Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects

این ماژول به امنیت Windows Server 2012 را مورد بحث قرار می دهد. اینکه چگونه تهدیدات امنیتی را شناسایی کنید، برای مقابله با تهدیدات امنیتی استراتژی طرح کنید و زیرساخت ویندوز سرور 2012 را امن کنید.

درس ها:

 • آشنایی کلی با امنیت سیستم عامل های ویندوزی
 • پیکربندی تنظیمات امنیتی
 • ممنوع یا محدود کردن نرم افزار ها
 • پیکربندی Windows Firewall with Advanced Security

کارگاه: افزایش امنیت برای منابع سرور

کارگاه: پیکربندی AppLocker و Windows Firewall

پس از پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       امنیت سیستم عامل ویندوز سرور را توصیف کنید

2-      تنظیمات امنیتی را به کمک Group Policy پیکربندی کنید.

3-     امنیت resource های سرور را بالا ببرید.

4-     از اجرای برنامه ها و نرم افزار های غیر مجاز بر روی سرور و کلاینت ها جلوگیری کنید.

5-     Windows Firewall with Advanced Security را پیکربندی کنید.

فصل13

Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

این ماژول تکنولوژی های Virtualization ای که برای ویندوز در درسترس هست را توصیف می کند و به طور خاص بر روی Hyper-V role در ویندوز سرور 2012 و Windows Server 2012 R2 تمرکز می کند. این ماژول اجزا و کامپوننت های مختلف Hyper-V و پیکربندی و Deploy کردن role را پوشش می دهد. همچینین چگونگی مدیریت و پیکربندی کامپوننت های کلیدی در پیاده سازی Hyper-V مانند Storage ها و Networking مورد بحث قرار می گیرد.

درس ها:

 • آشنایی کلی با تکنولوژی های مجازی سازی
 • پیاده سازی Hyper-V
 • مدیریت Storage برای ماشین های مجازی
 • مدیریت Virtual Network

کارگاه: پیاده سازی Server Virtualization با Hyper-V

پس از پایان این ماژول قادر خواهید بود:

1-       تکنولوژی های مجازی سازی را توصیف کنید.

2-      Hyper-V را پیاده سازی کنید.

3-     Storage ها را برای ماشین های مجازی مدیریت کنید.

4-     Virtual Network ها را مدیریت کنید.

آزمون70410

بودجه بندی سوالات دوره ی Installing and Configuring Windows Server 2012 با کد آزمون 410-70  به صورت زیر است :

install and configure server (15-20%)

configure server role and feature (15-20%)

confiqure hyper-v (15-20%)

deploy and configure core network services (15-20%)

install and administrator active directory (15-20%)

create and manage Group policy (15-20%)

                                                       twitter.com/hivanetwork                           https://www.instagram.com/Hiva.Network/       


دوره های جدید

 

تجهیزات شبکه

هر جای ایران که هستید...
ما پشتیبان و مشاور شما هستیم...

 

سامانه مشاوره و پشتیبانی

سازمان ها و ادارات ...

کارخانه ها و شرکت ها ...

 

تا راه اندازی و نگهداری از

سرویس های شبکه شما ...

با ما در تماس باشید ...

 

تلفن: 33241269-13

تلفن: 33260041-13

ایمیل: info@hiva-network.com

محصول ویژه برای شما

در جستجوی محصول آموزشی خاصی هستید اما هرچه جستجو می کنید آن را نمی یابید ؟

به ما بگویید...