hiva-network.com

کارگاه تخصصی شبکه - هیوا شبکه

 مدیریت خدمات فناوری اطلاعات - ITSM

زیرساخت ITبا عملکرد مناسب برای کیفیت و تداوم فرآیندهای کسب و کار در یک سازمان ضروری است. جایگاه تقاضا در بخش فناوری اطلاعات برای پاسخ سریع به سوالات، رفع فوری مشکلات و پیدا کردن راه هایی برای جلوگیری از مسائل آینده میباشد ؛ همه این موارد باعث حفظ سطح خدمات و افزودن ارزش به کسب و کار می شود . شکستIT  می تواند تاثیر قابل توجهی در طول عمر یک سازمان داشته باشد و به تنهایی مانع یک عملکرد می شود . به طور روز افزون ، بخش های مختلف IT همواره تحت فشار برای همسو شدن با نیاز های کسب و کار برای بهبود عملکرد و  شفاف سازی هزینه ها قرار دارند. به منظور برآورده شدن این موارد  مدیران ITنیاز به راه حل هاو دستورالعمل های سازمان یافته دارند.

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) به تضمین برآورده شدن اهداف کسب و کار و اهمیت بازده بخش کسب و کار و فناوری اطلاعات همراه با یک مجموعه از بهترین شیوه ها و ابزارها کمک می کند.

ITSM نیز نقش کلیدی درمدیریت انطباق دارد. با الزامات قانونی و حقوقی مانند SOX، BASEL II،COBIT، ISO / BS، وHIPAA، نیاز به شفافیت و پاسخگویی در فرآیندهای کسب و کار و حسابداری شرکت های بزرگ دارد.ITSM  مجموعه ی از ابزار ها برای مدیریت، کنترل و کاهش خطرات در فرآیندهای خدمات IT و کمک به سازمان ها برای رسیدن به تطابق نظارتی می باشد.( مدت دوره 3 روزه 24 ساعت )

 مزایا :

 

 • اصول ومفاهیم سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSMS)
 •  معرفی و تارخچه استاندارد ISO/IEC 20000
 •  دامنه و اهداف بخش های ISO/IEC 20000 و نحوه بکار گیری آنها
 •  اقلام پیکربندی (CI) و پایگاه داده مدیریت پیکربندی (CMDB)
 •  توافقنامه های سطح خدمات (SLA)
 •  تداوم خدمات و مدیریت دسترسی ، مدیریت امنیت اطلاعات
 •  مدیریت وقایع و مشکلات ، مدیریت پیکربندی ، تغییر و استقرار
 •  معرفی فرآیندها ی استاندارد ISO/IEC 20000 شامل  :

 1. الزامات سیستم های مدیریتی
2. برنامه ریزی و اجرای مدیریت خدمات
3. برنامه ریزی واجرای خدمات تغییر یافته یا جدید
4. فرآیند های ارائه خدمات و فرآیندهای ارتباطی
5. فرآیندهای تصمیمی گیری ،کنترلی و استقرار

 •  گام های پیاده سازی ISO/IEC 20000 در سازمان و مزایای آن
 •  اهداف ممیزی داخلی و خارجی ، عملکرد آنها و واژگان مرتبط

 مخاطبین :

 • مدیران ،کارشناسان ، متخصصین و مشاوران فناوری و امنیت اطلاعات
 • مدیران و کارشناسان طرح و برنامه ، سیستم ها  و روش ها و تضمین کیفیت سازمانها
 • مسئولين امنيت IT
 • مشاورين امنيت
 • مميزين سيستم های تضمين و کنترل کيفيت
 • مديران امور حقوقی و مالی اداری
 • شرکت های تجاری
 • شرکت های ISP،ICP و مراکز داده
 • و کارکنان درگیر در توسعه  وبهبود فرآیندهای سازمانی

 

  ITSM2

دوره های جدید

 

کانال تلگرام و اینستاگرام هیوا شبکه

telegram Hivashabakeinstagram hiva.network

تجهیزات شبکه

هر جای ایران که هستید...
ما پشتیبان و مشاور شما هستیم...

 

سامانه مشاوره و پشتیبانی

سازمان ها و ادارات ...

کارخانه ها و شرکت ها ...

 

تا راه اندازی و نگهداری از

سرویس های شبکه شما ...

با ما در تماس باشید ...

 

تلفن: 33241269-13

تلفن: 33260041-13

ایمیل: info@hiva-network.com

محصول ویژه برای شما

در جستجوی محصول آموزشی خاصی هستید اما هرچه جستجو می کنید آن را نمی یابید ؟

به ما بگویید...